Patientsikkerhed

Patientsikkerhed

Information til patienter om utilsigtede hændelser

Patienterne informeres om utilsigtede hændelser på klinikkens hjemmeside under fanen ”Patientsikkerhed”, hvor der ligger et link til pjecen ”Hjælp os med at blive endnu bedre” https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Denne pjece omfatter også information om klage- og erstatningsmuligheder.