Sundhedsforsikring

Sundhedsforsikring

 

Har du tegnet en sundheds forsikring eller anden forsikring, der dækker dine udgifter i forbindelse med behandling, kan denne ordning benyttes hos os.

Ændringer fra den 1 oktober 2022

Såfremt sundheds forsikringen eller ulykkes forsikringen ikke dækker det fulde behandlings beløb skal patienten selv betale behandlingen og afregne med forsikrings selskabet.

I den forbindelse skal du medbringe en henvisning fra egen læge/speciallæge samt en kopi af dine forsikrings papirer, hvor skades nummeret fremgår.

Følgende forsikringsselskaber har vi samarbejde med:

PFA
Danica
Mølholm
Dansk Sundhedsforsikring
Skandia
Sampension
Nordic Netcare

Sønderjysk Forsikring

Pension Danmark

Tryg

Falck Sundhedshjælp

GF Forsikring