Sundhedsforsikring

Sundhedsforsikring

Har du tegnet en sundheds forsikring eller anden forsikring, der dækker dine udgifter i forbindelse med behandling, kan denne ordning benyttes hos os.

Ændringer fra den 1 oktober 2022

På grund af limitering fra Region Syddanmark af Sundhedshusets Fysioterapi er vi nødsaget til fremadrettet ikke at tilbyde behandling med tilskud fra det offentlige til alle sundhedsforsikringer og ulykkesforsikringer.

Der vil muligvis være egenbetaling for visse patient grupper da ikke alle forsikringer dækker det fulde beløb.

 

I den forbindelse skal du medbringe en henvisning fra egen læge/speciallæge samt en kopi af dine forsikrings papirer, hvor skades nummeret fremgår.

Følgende forsikringsselskaber har vi samarbejde med:

PFA
Danica
Mølholm
Dansk Sundhedsforsikring
Skandia
Sampension
Nordic Netcare

Sønderjysk Forsikring

Pension Danmark

Tryg

Falck